Přesné zacílení dávky Warfarinu

Terapie Warfarinem bez komplikací

Kalkulačka dávkování Warfarinu

Warfarin je antikoagulační lék, ze skupiny antagonistů vitamínu K, který blokuje tvorbu plazmatických koagulačních faktorů závislých na vitamínu K. Jeho klinická efektivita v prevenci tromboembolických komplikací byla prokázána mnoha klinickými studiemi. I po šedesáti letech klinického využití je stále celosvětově nejužívanějším perorálním antikoagulanciem.

Kalkulačka dávkování

Využijte aplikaci sestavenou na základě algoritmu TOMATO verze 5.2.1, která Vám přesně spočítá denní dávku Warfarinu.